Chính sách Thấu Hiểu Khách Hàng '' KYC '' của The Big Shot Ltd.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2023

Công ty tuân thủ các nguyên tắc “ KYC ”, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm tài chính và rửa tiền thông qua nhận dạng khách hàng và thẩm định.

Công ty có quyền yêu cầu bất kỳ tài liệu “ KYC ” nào mà Công ty thấy cần thiết vào bất kỳ lúc nào để xác định danh tính và vị trí của người dùng trong <www.9-club.com>. Chúng tôi có quyền hạn chế dịch vụ, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi danh tính được xác định đầy đủ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi dựa trên khuôn khổ pháp lý.

Chúng tôi thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro và thực hiện kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt cũng như giám sát liên tục tất cả khách hàng và giao dịch. Theo quy định về rửa tiền, chúng tôi sử dụng ba giai đoạn kiểm tra thẩm định, tùy thuộc vào rủi ro, giao dịch và loại khách hàng.

SDD — thẩm định đơn giản hóa được sử dụng trong các trường hợp giao dịch có rủi ro cực kỳ thấp không đáp ứng các ngưỡng bắt buộc

CDD — thẩm định khách hàng là tiêu chuẩn để kiểm tra thẩm định, được sử dụng trong hầu hết các trường hợp để xác minh và nhận dạng

EDD — Thẩm định chi tiết nâng cao được sử dụng cho những khách hàng có rủi ro cao, các giao dịch lớn hoặc các trường hợp đặc biệt.

Ngoài những điều trên, khi thành viên thực hiện tổng số tiền gửi vượt quá 5.000 EUR hoặc yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào tại <www.9-club.com> hoặc cố gắng hoặc hoàn thành một giao dịch được coi là đáng ngờ thì họ bắt buộc phải hoàn tất quy trình “ KYC ” đầy đủ.

Trong quá trình này, thành viên sẽ phải cung cấp một số thông tin cơ bản cho chúng tôi

 1. Cung cấp Giấy tờ tùy thân hai mặt có ảnh do Chính phủ cấp
 2. Một bức ảnh selfie của họ đang cầm giấy tờ tùy thân
 3. Sao kê ngân hàng/Hóa đơn điện nước

Hướng dẫn về “Quy trình KYC”

 1. Giấy tờ tùy thân
  1. chữ ký thành viên
  2. Không phải là một trong những Quốc gia bị hạn chế sau:
   • Áo
   • Pháp
   • Đức
   • Hà Lan
   • Tây ban nha
   • Liên bang Comoros
   • Anh
   • Mỹ
   • Tất cả các quốc gia nằm trong danh sách đen của FATF,
   • bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị Cơ quan tài chính nước ngoài Anjouan coi là bị cấm.
  3. Họ và tên giấy tờ tùy thân trùng với họ và tên đăng ký tài khoản
  4. tất cả Tài liệu không hết hạn trong 3 tháng tới
  5. Chủ sở hữu tài khoản trên 18 tuổi
 2. Bằng chứng cư trú
  a. Sao kê ngân hàng có dấu mộc của ngân hàng
  b. Quốc gia không phải là một trong những Quốc gia bị hạn chế sau: Áo Pháp Đức Hà Lan Tây ban nha Liên bang Comoros Anh Mỹ Tất cả các quốc gia nằm trong danh sách đen của FATF, bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị Cơ quan tài chính nước ngoài Anjouan coi là bị cấm.
  c. Họ và tên giấy tờ tùy thân trùng với họ và tên đăng ký tài khoản .
  d. Ngày cấp: Trong 3 tháng qua
 3. Chụp ảnh tự sướng với ID
  a. Chủ sở hữu giống như trong giấy tờ tùy thân ở trên
  b. Tài liệu ID giống như trong “1”. Đảm bảo ảnh/số CMND giống nhau

Lưu ý về “Quy trình KYC”

 1. Khi quá trình kiểm duyệt KYC không thành công , thì lý do sẽ được ghi lại và phiếu hỗ trợ sẽ được tạo trong hệ thống. Số vé cùng với lời giải thích sẽ được thông báo lại cho thành viên .
 2. Sau khi chúng tôi sở hữu tất cả các tài liệu thích hợp thì tài khoản sẽ được phê duyệt.